محل تبلیغات شما

talataaf • از ابتداي آذر ماه سال ۱۳۹۷، انجام مشاوره روانشناسي در مراكز بهزيستي و غربالگري مجاز معرفي شده براي طلاق توافقي اامي مي‌باشد. در اين فرايند ابتدا زوجين مي‌بايست از طريق سامانه تصميم و مراجعه حضوري به اين مراكز درخواست مشاوره طلاق خود را مطرح نمايند و پس از آن با معرفي به مشاور روانشناس بايد حداقل ۵ جلسه مشاوره را بگذرانند (البته راه‌هاي ديگري براي انجام طلاق توافقي وجود دارد كه به منظور آگاهي از آن‌ها و مشاوره طلاق توافقي مي‌توانيد با دفتر گروه وكلاي آپادانا تماس بگيريد.)
 • در صورتي كه مشاور روانشناس تشخيص دهد كه ادامه زندگي به صلاح زوجين نيست، گواهي عدم انصراف از طلاق صادر مي‌كند. لازم به ذكر است كه حداقل زمان مشاوره براي اين ۵ جلسه، ۴۵ روز بوده و پس از آن گواهي عدم انصراف طلاق صادر مي‌شود.
 • پس از آن زوجين بايد با در دست داشتن گواهي عدم انصراف از طلاق، مي بايست به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه كرده و دادخواست طلاق توافقي را مطرح نمايند. پس از ثبت دادخواست، براساس محل زندگي مشترك زوجين، به شعبه و دادگاه صالح ارجاع مي‌گردد.
 • دادگاه با بررسي مدارك، گواهي عدم امكان سازش را صادر نموده و از زوجه مي‌خواهد كه براي آزمايش بارداري به آزمايشگاه مراجعه نمايد.
 • پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و صدور دادنامه، زوجين ۳ ماه فرصت دارند تا به يكي از دفاتر طلاق مراجعه كرده و راي را در شناسنامه خود اجرا نمايند.

نكات مهم جدايي تفاهمي

 

 • در صورتي كه حتي يك مورد از موارد مندرج در فرم توافق زوجين، مورد رضايت طرفين نباشد، طلاق توافقي نخواهد بود.
 • در صورت كه حق اعتراض و فرجام خواهي در فرم توافق نامه زوجين ساقط نشده باشد از زمان صدور دادنامه بايد ۴۴ روز زمان سپري شود تا بتوان راي را اجرا نمود. بديهي است، در صورت اعتراض در اين مدت دادنامه طلاق توافقي باطل خواهد گرديد.
 • در صورتي كه زوجه از شوهر خود وكالتنامه طلاق داشته باشد مي‌تواند براي طلاق توافقي اقدام نمايد. البته بايد در وكالتنامه، شرط قابل توكيل به غير بودن لحاظ شده باشد. در غير اين صورت، وكالتنامه اثر قانوني نخواهد داشت.
 • در صورتي كه پس از صدور دادنامه زن حاضر به اجراي صيغه طلاق نباشد، چون حق طلاق با مرد است، مرد مي‌تواند با طي مراحل قانوني نسبت به اجراي صيغه طلاق به تنهايي اقدام نمايد. براي اطلاع از قوانين مربوط به اين موضوع با موسسه تماس بگيريد.
 • چنانچه زن در هنگام طلاق باكره باشد، نصف مهريه به او تعلق مي‌گيرد. همچنين بدون ازدواج دوم مي‌تواند نسبت به حذف نام همسر از شناسنامه خود اقدام نمايد.
 • در صورتي كه زن در توافقنامه بين زوجين، مهريه را بخشيده باشد، بايد حتما در راي دادگاه ذكر گردد، در غير اين صورت زن در زمان عده مي‌تواند به مهريه خود رجوع كند.
 • در صورتي كه زن در زمان عده طلاق توافقي به مهريه خود رجوع كند، زوج مي‌تواند از طلاق رجوع كند و همسر خود را طلاق ندهد.
 • چنانچه زوجه به صورت محضري و در دفتر اسناد مهريه خود را ابراء نموده باشد، حتي در عده نيز نمي‌تواند به مهريه خود رجوع كند.

https://palizlaw.ir/


talataaf
در وقوع طلاق توافقي، همه چيز به توافق زن و شوهر بستگي دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسايل مربوط به زندگي مشترك از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش ( طلاق توافقي ) را تنظيم و به دادگاه تسليم مي‌كنند. 
 
براي گرفتن طلاق توافقي، زن و شوهر بايد به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسايل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نيز امور مالي مانند مهريه، جهيزيه و نفقه را مشخص كنند. پس از تقديم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تكليف مي‌كند كه هر يك از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي كند كه اين داوران بايد با زوجين مذاكره كرده و سعي در مصالحه آنها داشته باشند. اگر داوران به نتيجه‌اي نرسيدند، گزارش خود را به دادگاه ارايه مي‌دهند و دادگاه نيز بر اساس توافق زوجين گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌كند و آنها مي‌توانند با ارايه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند.
 
گواهي عدم امكان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، يعني اگر زوجين ظرف ۳ ماه آن را اجرا نكردند، ديگر اعتباري ندارد. گفتني است شوراهاي حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي‌توانند براي اصلاح ذات‌البين دخالت كنند، در حالي‌ كه در طلاق توافقي افراد معمولا پيش از درخواست طلاق صحبت كرده و به توافق رسيده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند كه جلساتي براي سازش و مذاكره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف كه فرصت دوباره‌اي براي سازش فراهم مي‌كند، ارجاع مي‌شوند. 
 
بايد اشاره كرد كه براي گرفتن طلاق توافقي زوجين از هم نيازي به شرايط و دلايل محكمه‌پسندي وجود ندارد.در طلاق توافقي زن و شوهر با توجه به شرايط و وضعيت خانوادگي خود به اين نتيجه مي‌رسند كه ديگر نمي‌توانند با هم زندگي كنند و در مورد جدايي به توافق مي‌رسند. بنابراين به طور مشترك در دادگاه خانواده حاضر مي‌شوند و صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه‌ طلاق توافقي را درخواست مي‌كنند. تمام شرايط مالي و غيرمالي مربوط به عقد نيز با توجه به توافق زوجين منظور مي‌شود.
 
 مشكلات طلاق توافقي 
معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقي، شوهر هيچ اجباري براي آمدن به محضر ندارد و چون اين طلاق با توافق طرفين صورت مي‌گيرد، به لحاظ قانوني رفتن به محضر هم بايد با توافق طرفين باشد و نمي‌شود توافق طرفين را با اام همراه كرد، بنابراين براي حل اين مشكل شايد بهترين راهكار اين باشد كه طرفين اام رفتن به محضر را نيز جزيي از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهايت در حكم دادگاه منعكس شود. در اين صورت مي‌توان اام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.
 
  مزاياي طلاق توافقي
1- عدم تشكيل پرونده‌هاي متعدد در دادگستري.
2- جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به محل دادگستري. 
3- دخالت طرفين در طلاق و صدور گواهي‌ عدم امكان سازش.
 4- كوتاه بودن زمان صدور گواهي مربوط براي جواز اجراي طلاق.
5- مدت‌دار بودن اين گواهي در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالي‌ كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرايي است، هر لحظه دوام زندگي تهديد مي‌شود.
6- درگيري كمتر و كاهش تنش بين خانواده‌هاي زوجين.
7- احتمال رجوع بيشتر زوجين در آينده به يكديگر و تشكيل مجدد زندگي مشترك به دليل مورد ششم.
8- كاهش استرس فرزندان.
 
 رويه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقي

در طلاق توافقي زوجين هر دو متقاضي طلاق بوده و در تمامي امور با يكديگر توافق كرده‌اند كه بايد با مراجعه شخصي به دادگاه خانواده يا توسط وكيل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموري همچون وصول يا بذل مهريه، نفقه ايام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شيوه استرداد جهيزيه و ساير حقوق دوران زوجيت را كتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقديم كنند. 

براي اجرا شدن طلاق، اخذ گواهي عدم امكان سازش اامي است، ضمن اينكه دادگاه پس از بررسي موضوع، مساله را به داوري ارجاع مي‌دهد و پس از كسب نظر داوران مبادرت به صدور حكم مي‌كند. دادگاه به زوجين اعلام مي‌كند كه داوراني از بين بستگان يا آشنايان مورد اعتماد خويش تعيين و به دادگاه معرفي كنند. چنانچه زوجين نخواهند يا نتوانند داوري معرفي كنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور مي‌كند. داوران منتخب يا منصوب از ناحيه دادگاه بايد مسلمان، متاهل، معتمد، داراي حسن شهرت و حداقل داراي 40 سال تمام بوده و تا حدودي با وضعيت روحي زوجين آشنا باشند (يا بعد از نصب در جريان زندگي و اختلاف آنان قرار گيرند.) داوران سعي در ايجاد سازش ميان زوجين مي‌كنند و چنانچه موفق به اين كار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذكور درخواست گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌كند تا با مراجعه به يكي از دفاتر ثبت طلاق، حكم صادره اجرا، صيغه طلاق جاري و وارد شناسنامه زوجين شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهي عدم امكان سازش بايد اطمينان حاصل كند كه زوجه باردار نيست و رويه قضايي در اين مورد آن است كه زوجه براي معاينه و صدور گواهي به پزشك مورد اعتماد (معمولا پزشكي قانوني) معرفي مي‌شود يا آن كه دادگاه بر مبناي اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهي مي‌كند. مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است و اگر تا پايان آن مدت، طرفين يا يكي از آنها براي ثبت به دفترخانه مراجعه نكند، گواهي مذكور از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1129 قانون مدني مي‌گويد: در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و اام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي‌كند همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفين به مراجعه به دادگاه، تعيين داور و سرانجام تعيين مدت معين براي حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است كه شايد طي اين دوران زن و شوهر پشيمان شده و به زندگي مشترك خود بازگردند. از سوي ديگر، گفته مي‌شود كه به اين ترتيب از اختيارات مرد براي استفاده از حق يك طرفه طلاق كاسته مي‌شود.

حال اگر مردي با وجود صدور حكم عدم امكان سازش به دفترخانه مراجعه نكند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاريه‌اي براي شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پيدا نكرد، زن بايد براي گرفتن وكالت در توكيل به دادگاه مراجعه كند. (وكالت در توكيل در اينجا بدين معنا است كه قاضي با انتقال اين وكالت به زن به او حق مي‌دهد به جاي شوهر نسبت به طلاق خود اقدام كند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدين ترتيب مي‌تواند به وكالت از شوهر اين كار را انجام بدهد.) 

با درخواست زن دادگاه مي‌تواند همان موقع حكم عدم امكان سازش را صادر كند و به او وكالت در توكيل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارايه حكم عدم امكان سازش و وكالت‌نامه فوق‌الذكر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداري كند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارايه گواهي عدم امكان سازش مي‌تواند صيغه طلاق را جاري كند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد كرد.

در صورت مراجعه به وكيل بايد اين نكته را مد نظر داشت كه يك وكيل نمي‌تواند از طرف هر دو نفر يعني زوج و زوجه، وكالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وكالت در طلاق را داشته باشد وكيل دادگستري، در واقع وكيل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراين حضور زوجه در دادگاه و امضاي دادخواست و ساير مدارك از سوي او اامي است. مگر اينكه زوج و زوجه هر كدام به دو نفر وكيل دادگستري براي انجام امور وكالت بدهند كه در اين صورت نياز به حضور هيچ يك از زوجين در دادگاه نيست و تمامي اقدامات حتي ثبت و انجام تشريفات طلاق بدون حضور آنها انجام مي‌شود.
 
 تفاوت طلاق توافقي با طلاق خلع و مبارات 
چنانچه زوجين هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدايي و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقي است. اين طلاق براي سرعت بخشيدن به كار كساني است كه با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نيز دو صورت طلاق توافقي است البته اجراي اين طلاق نيز همچون ديگر طلاق‌هايي كه به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشريفات در مراجع قضايي و صدور گواهي عدم امكان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است كه امكان رجوع در آن وجود ندارد. بر اساس ماده 1146 قانون مدني، طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر دارد، در مقابل مالي كه به او مي‌دهد، طلاق مي‌گيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر، معادل آن، يا بيشتر يا كمتر از مهريه باشد. همچنين بر اساس ماده 1147 قانون مدني، طلاق مبارات آن است كه كراهت از سوي طرفين باشد اما در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. در واقع در اين طلاق هر دو طرف از هم كراهت و تمايل به طلاق دارند اما ميزان بخششي كه زن به مرد مي‌دهد، بيش از مهريه نيست.

از لحاظ ماهيت در طلاق خلع و مبارات مادامي كه زن رجوع به عرض نكرده باشد، طلاق بائن است يعني اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغي نباشد كه براي گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممكن نيست. زن در اين نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمي‌برد اما اگر زن خواهان مهريه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگيرد، ماهيت طلاق تغيير و تبديل به طلاق رجعي مي‌شود بنابراين امكان رجوع مرد ايجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.
https://palizlaw.ir

talataaf

طلاق در لغت به معني رهايي، ترك كردن و آزاد كردن است. در واقع وقتي مردي همسرش را طلاق مي دهد او را ترك نموده و رها مي سازد . صاحب جواهر در تعريف طلاق گفته اند: زايل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص. دكتر سيد حسين صفايي و دكتر اسد الله امامي آورده اند « طلاق عبارت است از انحلال نكاح دايم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانوني . طلاق در معناي حقوقي عبارت است از انحلال عقد نكاح دائم با رعايت تشريفات ويژه. ماده ۱۱۳۹ قانون مدني در اين باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود . طلاق از جمله ايقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح مي‌گردد .

هرچند طلاق از نظر شرع مباح است ولي خداوند كسي را كه بين جدايي زن و شوهر شود دشمن مي شمارد و پيامبر اسلام آن را بدترين مباح مي داند . خداوند در قرآن مجيد در سوره نساء مي فرمايد : اگر از جدايي ميان آندو بيم داريد پس داوري از خانواده شوهر و داوري از خانواده زن تعيين كنيد ، اگر خواهان صلح و آشتي هستند خداوند ميان آندو سازگاري خواهد داد ، خداوند دانا و آگاه است . از امام صادق نيز روايت گرديده است كه خداوند عزوجل خانه اي را كه در آن عروسي باشد دوست دارد و خانه اي كه در آن طلاق باشد دشمن مي دارد و هيچ چيز نزد خداوند از طلاق مبغوض تر نيست .
در متون قانوني تعريفي از طلاق توافقي به چشم نمي خورد ولي مي توان گفت اين نوع طلاق زمان است كه زن و شوهر مايل به ادامه زندگي مشترك با يكديگر نيستند و در خصوص جدايي و نحوه و شرايط آن با يكديگر به توافق مي رسند . طلاق توافقي از اختيار مرد در طلاق ناشي مي شود ولي جهت انجام طلاق توافقي زوجين به طور مشترك بايد در دادگاه خانواده حاضر شوند و درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه‌ي طلاق توافقي را بنمايند. تمام شرايط مالي و غيرمالي نيز با توجه به توافق زوجين در دادنامه و سند طلاق منظور مي‌گردد ، پس علاوه بر حضور هر دو نفر زوج و زوجه، براي اين نوع طلاق لازم است كه پس از تعيين داور و يا مراجعه به واحد داوري و يا مراجعه به واحد مشاوره مستقر در دادگاهها ، زوجين در حضور داور يا مشاور در مورد پرداخت مهريه و مسايل مالي ديگر و حضانت فرزندان و … توافق حاصل كرده و صورت توافقات مكتوب گردد و به شعبه رسيدگي كننده ارائه گردد. 

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص طلاق توافقي و نحوه اقدام و مراحل انجام آن به طلاق توافقي در رويه قضائي مراجعه نماييد

https://palizlaw.ir


talataaf

نكته مهم اينكه در ماده863 قانون مدني هم بدين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است:وراث طبقه بعد وقتي ارث ميبرند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد. در طبقه اول، سهم پدر و مادر هر كدام يك ششم، زوج يك چهارم و زوجه يك هشتم و مابقي بين فرزندان به نسبت 2 به 1 بين پسران و دختران تقسيم ميشود.

1) طبق ماده 907 قانون مدني اگر متوفي پدر و مادر نداشته باشد و فقط داراي فرزند و زوج يا زوجه باشد ابتدا سهم زوج(يك چهارم) يا سهم زوجه(يك هشتم) كنار گذاشته ميشود مابقي بين فرزندان به نسبت 2به1بين پسران و دختران تقسيم ميشود.
2) اگر پدر و مادر در قيد حيات باشندو متوفي فقط يك فرزند دختر داشته باشد،طبق ماده 908 قانون مدني سهم دختر نصف اموال و سهم پدر ومادر هر كدام يك ششم از اموال است و هر ميزان كه باقي بماند نسبت به سهم وارثان ميان آنها تقسيم ميشود.و اگر چند دختر بهمراه پدر و مادر متوفي باشند دراينصورت سهم دختران طبق ماده 909 قانون مدني دوسوم اموال است كه اين دوسوم بطور مساوي ميان آنها تقسيم ميشود.
3)اگر ورثه زوج منحصر به زوجه باشد يك چهارم ماترك سهم الارث زوجه و سه چهارم به دولت ميرسد.
4) بر اساس ماده 911 قانون مدني تقسيم ارث ميان نوادگان بر اساس نسل آنها انجام ميشود به اين معنا كه در صورتيكه نوه،فرزند پسر باشد سهم پسر را ميبرد و در صورتيكه نوه دختري باشد سهم دختر را به ارث ميبردتا زمانيكه متوفي فرزندي داشته باشد،نوه هاي او از اموال وي ارث نميبرند.
* گاهي پيش ميايد كه مجموع سهم وارثان از ميزان اموالي كه متوفي به جا گذاشته است بيشتر ميشود در اين شرايط براي جبران اين كمبود، در صورتيكه تقسيم ارث ميان وارثان طبقه اول باشد،طبق ماده 914 قانون مدني ازميزان سهم دختر يا دختران كاسته ميشود و پس از تقسيم اموال ،هر مقدار كه اضافه مانده باشد ميان وراث به نسبت سهم آنان تقسيم ميگردد.البته توجه فرماييد اين مقدار اضافه به همسر برگردانده نميشود.
5)اگر وارث متوفي برادر و خواهران وي باشند كليه اموال به نسبت 2به1 ميان برادران و خواهران تقسيم ميشود.
6)اگر وارث متوفي فقط خواهر يا فقط برادر وي باشد تمام ارث به او ميرسد.
7)اگر متوفي،خواهر و برادر پدري داشته باشد و همچنين برادر و خواهر مادري هم داشته باشد،ديگر به برادر و خواهر مادري وي ارثي از او نميرسد و ارث بين خواهر وبرادر پدري او به نسبت 2به1 برادر و خواهر وي ميرسد.اما اگر از ناحيه پدر هيچ خواهر وبرادري نداشته باشد،ارث به خواهر و برادر مادري وي ميرسد.
8)همسر موقت ارث نميبرد.
9)چنانچه مرد بدون فرزندي فوت كند،يك چهارم مال به همسر و بقيه به ساير وراث ميرسد
10)اگر مردي فوت كند و فرزند داشته باشد،يك هشتم مال به زنش ميرسد و مابقي بين وراث تقسيم ميشود.
11)اگر زني فوت كند و فرزندي نداشته باشد، يك دوم مال به شوهر و بقيه به ساير وراث مي رسد.
12)اگر زني فوت كند و فرزند داشته باشد، يك چهارم مال به شوهر و بقيه به وراث ميرسد.
13)اگر مردي فوت كند و همسران متعدد داشته باشد، يك هشتم سهم همسر بين همسران به تساوي تقسيم مي شود.
14)اگر زني فوت كند و شوهرش تنها وارث وي باشد ، تمام ماترك متعلق به شوهر است.
15)وصيت نامه طبق مفاد قانون مدني حداكثر در مورد يك سوم مال نافذ است.
https://palizlaw.ir

talataaf

در ابتدا براي درخواست بايد به مرجع صالح مراجعه كرد. بر اساس ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387، شوراي حل اختلاف آخرين محل اقامت متوفي مرجع صالح به رسيدگي براي صدور گواهي است. به اين منظور شخص درخواست‌دهنده بايد به صورت كتبي تمام اطلاعات خود و شخص متوفي را نوشته و به شورا تحويل دهد.

براي انحصار ورثه بايد همه اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول متوفي ليست شود و اين ليست به اداره دارايي محل سكونت متوفي تحويل داده شود. پس از آن با ارائه مدارك مورد نياز، براي تنظيم دادخواست اقدام مي‌شود. به همين منظور بايد در فرم مخصوص دادگاه دادخواستي تحت عنوان درخواست انحصار ورثه تنظيم شود و به مرجع صالح تحويل داده شود. پس از پرداخت هزينه چاپ از طرف درخواست‌دهنده،‌ در يك رومه كثيرالانتشار آگهي مي‌شود كه اگر متوفي ورثه ديگري دارد و آگاه شود. اگر بعد از يك ماه كسي به اين آگهي منتشر شده اعتراض نكند و پيگيري نكند دادگاه تشكيل مي‌شود و گواهي توسط قاضي صادر مي‌شود.

براساس قانون جديد فوت شدگان بعد از سال 95، شامل ماليات بر ارث براي اخذ گواهي نمي‌شوند.

در صورت وجود وكيل انحصار وراثت تمامي مراحل به عهده وكيل ارث است.

چه مداركي براي انحصار وراثت لازم است؟

براي درخواست بايد مدارك زير را به دادگاه ارائه كرد:

۱- اصل و كپي برابر اصل گواهي فوت: در سيستم ثبت احوال فوت شخص متوفي ثبت مي‌شود و با باطل شدن شناسنامه گواهي فوت او به وراث داده مي‌شود. براي درخواست بايد اين گواهي و كپي برابر اصل آن را به همراه داشته باشيد. علاوه بر اين بايد كپي عقدنامه همسر دائمي متوفي هم به دادخواست ضميميه شود. زيرا مهريه يكي از ديون ممتاز است و بايد قبل از تقسيم تركه از اموال برداشته ‌شود.

۲- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي همه افرادي كه ورثه متوفي هستند

۳- استشهاديه محضري: لازم است كه در فرم دادگاه نام همه وراث نوشته شود و دو نفر كه ورثه و فرد متوفي را مي‌شناسند اين فرم را امضا كنند. اين امضا بايد در دفتر اسناد رسمي انجام شود و بايد به شكل رسمي باشد و نه عادي. در حقيقت اين افراد امضا كننده شاهد شما هستند و بايد در دفاتر اسناد رسمي امضاي آن‌ها ثبت شود.

۴- رسيد گواهي مالياتي يا ماليات بر ارث

هزينه انحصار وراثت چقدر است؟

يكي از هزينه‌هاي جانبي ،‌ هزينه چاپ آگهي در رومه است. علاوه بر اين ممكن است به وكيل ارث نياز باشد كه هزينه مربوط به خودش را دارد.

درخواست گواهي انحصار ورثه يك دعواي غيرمالي است و به همين دليل هزينه دادرسي آن برهمين اساس تعيين مي‌شود. اين هزينه ممكن است بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان و يا بيشتر باشد.

چه كساني مي‌‌توانند به گواهي انحصار وراثت صادرشده اعتراض كنند؟

ممكن است بنا به دلايلي كسي بخواهد به اين گواهي اعتراض كند. اعتراض از سوي دادستان و يا افراد ذي‌نفع امكان‌پذير است. براي مثال اگر براي يكي از ورثه محجور قيمي تعيين نشده باشد،‌امكان اعتراض وجود دارد.

سوالي متداول كه بسيار تكرار مي‌شود اين است كه آيا امكان اعتراض به گواهي ارث وجود دارد؟ بله اين امكان وجود خواهد داشت كه هر فردي كه به مفاد اين گواهي اعتراض داشته باشد، مي‌توان اعتراض خود را بيان كند و در جهت پيگيري اعتراض اقدام نمايد.

 

تقسيم ارث خانه چگونه انجام  مي‌شود؟

ارث خانه به اين صورت است كه در صورتي كه متوفي داراي خانه باشد، همسر و فرزندان او در آن ملك شريك هستند. ميزان ارث همسر از ملكي كه از همسر خود به ارث برده است،  يك هشتم است. ارثيه خانه فرزندان نيز، پسر دو برابر  از دختر ارث مي‌برد.

نكات ارث خانه:

براساس قوانين اگر همسر زني فوت كند و همسر او در خانه فعلي سكونت داشته باشد، فرزندان مي‌توانند از آن خانه به عنوان ارث استفاده نمايند، مگر اينكه مرد در وصيت نامه خود به اين نكته اشاره كرده باشد كه، همسرش مي‌تواند تا زمان مرگش در آن خانه بماند و فرزندان بعد از مرگ مادر مي‌تواند خانه پدري و ارث خود را بفروشند.

اگر فرد متوفي، در زمان حيات خود، مقداري از خانه را به طور قانوني به همسر و يا فرزندانش انتقال داده  باشد و دليل و اثباتي بر اين امر وجود داشته باشد، تقسيم ارث خانه فقط براي چند دانگ باقي مانده انجام مي‌شود.

مورد ديگري كه در ارث خانه وجود دارد اين است كه اگر آن ملك قابل افزار نباشد و نتوان از آن ملك سهمي مشخص براي ارث در نظر گرفت،  بايد پس از فروش ملك، سهم هريك از وراث پرداخت شود.

بهره گيري از يك وكيل ارث مي‌تواند به تسهيل روند كار كمك فراواني كند.

وظايف وكيل انحصار وراثت چيست؟

يك وكيل ارث علاوه بر مشاوره حقوقي ، به موكل خود كمك مي‌كند تا با در دست داشتن ادله كافي و مدارك لازم به طور صحيح براي انحصار ورثه اقدام كند. اين امر بسيار مساله مهم و حياتي است.

گاهي دانستن يك قانون يا رويه مي‌تواند تاثير قابل ملاحظه‌اي در نتيجه نهايي داشته باشد. اگر به طور صحيح و آگاهانه عمل نشود ممكن است ضرر جبران‌ناپذيري به حقوق ورثه وارد شود. در همين راستا براي انتخاب وكيل انحصار وراثت بايد به سراغ فردي رفت كه در اين حوزه داراي تخصص و تجربه كافي باشد.

وكيلي كه با موضوع ارث و با قانون امور حسبي آشنايي كامل داشته باشد و نسبت به رويه قضايي دادگاه هم اطلاعات كافي داشته باشد مي‌تواند به خوبي به احقاق حقوق موكلش كمك كند. پس از فوت يك فرد معمولا نزديكان او مشكلات روحي و اجتماعي بسياري دارند مساله انحصار ورثه و پيگيري‌هاي قضايي مي‌تواند فشار روحي بيشتري به افراد وارد كند. علاوه بر اين ممكن است با عدم همكاري ورثه مشكلاتي در روند صدور گواهي هم ايجاد شود. با در نظر گرفتن تمام اين موارد براي كاهش آسيب‌هاي روحي و كوتاه شدن روند رسيدگي ضروري است كه از يك وكيل ارث خبره و با تجربه در حيطه وراثت كمك بگيريم.

براي انتخاب يك وكيل ارث خوب و خبره قبل از هر اقدامي لازم است سابقه وكيل انحصار وراثت و قيمت مشاوره و قبول كردن وكالت ارث، موفقيت در پرونده‌هاي متعدد و منصف بودن وكيل بررسي شود.

 هزينه وكيل انحصار وراثت چقدر است؟

هزينه وكيل انحصار وراثت با توجه به پيچيدگي پرونده تعيين مي‌گردد، گروه وكلاي سزا آنلاين با داشتن وكلاي خبره در اين زمينه و هزينه‌هاي مقرون به صرفه، نتايج مورد دلخواه شما را رقم خواهند زد.

هزينه وكيل انحصار وراثت با توجه به پيچيدگي پرونده تعيين مي‌گردد، گروه وكلاي سزا آنلاين با داشتن وكلاي خبره در اين زمينه و هزينه‌هاي مقرون به صرفه، نتايج مورد دلخواه شما را رقم خواهند زد.

 

https://palizlaw.ir


talataaf

موضوعات مهمي همچون؛ عدم پرداخت حقوق، عيدي، سنوات، بيمه و… بخشي از مهم‌ترين مشكلات و مخاطرات كارگران محترم با كارفرمايان‌شان مي‌باشد كه به دليل عدم شناخت كافي از قوانين از جانب كارگران، زمينه ساز دعوي هاي حقوقي مي‌شود.

البته شايان ذكر است كه؛ بخش زيادي از كارفرمايان به رابطه كارگري و كارفرمايي و رعايت قوانين احترام گذاشته و جهت رفاه حال كارگران، اقدامات به نسبت خوبي انجام داده‌اند ولي تعداد قابل توجهي از كارفرمايان به دليل نا آگاهي كارگران از قوانين و مقررات قانون كار، حق و حقوق كارگران را در مواردي ضايع مي‌نمايند.

در اغلب موارد به دليل اينكه كارگران عزيز شناخت مناسبي از قوانين اداره كار و رابطه كارگري كارفرمايي ندارند؛ نمي‌توان با طرح دعوي در اداره كار، از حق و حق خود به درستي دفاع نمايند.

به همين دليل، وكيل قانون كار به عنوان نماينده قانوني كارگران متقاضي عمل نموده و با توجه به تخصص و تسلطي كه از قوانين و مقررات دارد، نسبت به احقاق حق موكلان خود اقدام مي‌نمايد.

وكيل قانون كار به دليل آگاهي داشتن از شرايط اقتصادي كارگران زحمت كش، حق الوكالت به مراتب كمتري نسبت به پرونده‌هاي ديگر دريافت مي‌نمايد كه اين مسئله، كمك حال كارگران قلمداد مي‌شود.

در برخي از موارد؛ كارگر و كارفرما مي‌توانند در خصوص حق و حقوق مربوطه، به نوعي تفاهم و توافق به دست آورند ولي در اكثر مواقع، اين توافق حاصل نشده و كارگر اقدام به شكايت از كارفرما در نزد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌نمايد. در بخش زيادي از شكايت‌هاي كارگران از كارفرمايان به دليل عدم انعقاد قرارداد؛ كارگران نمي‌توانند، موضوع رابطه كارگري كارفرمايي را اثبات نمايند. بد نيست بدانيد كه؛ عدم انعقاد قرارداد از جانب كارفرما نيز به عنوان يك تخلف قانوني محسوب مي‌شود.

همچنين در موارد زيادي ديده شده است كه؛ كارفرمايان به دليل سادگي و سهل انگاري كارگران، نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده را در اختيار كارگر قرار نمي‌دهند كه اين عمل نيز خلاف مقررات است.

بطور كلي عدم در اختيار گذاشتن نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده بين كارگر و كارفرما توسط كارفرماي مربوطه، اين حق را براي كارگر به وجود مي‌آورد كه نسبت به شكايت در اداره كار اقدام نمايد. ولي طبعا؛ اثبات اين موضوع نيازمند تسلط حقوقي به قوانين اداره كار مي‌باشد. بر همين اساس و ضرورت‌هاي احقاق حق كارگران محترم به عنوان قشر زحمت كش و محترم جامعه، وكيل قانون كار نسبت به مشاوره و قبول پرونده مربوطه بنا بر درخواست كارگر اقدام مي‌نمايد.

وكيل اداره كار و وكالت شما

كليه كارگران، كارمندان و نيروهاي تحت قرارداد شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي؛ مي‌توانند با مراجعه به دفتر وكيل قانون كار و انقاد قرارداد وكالت؛ نسبت به اعطاي روند پيگيري شكايت خود از كارفرماي مربوطه به وكيل اداره كار اقدام نمايند.

وكيل قانون كار با تخصص و شناخت زياد از قوانين و مقررات اداره كار؛ دادخواست طرح دعوي عليه كارفرما را تنظيم نموده و تا زمان صدور راي و احكام نهايي در كنار موكلان خود مي‌باشد.

مهم‌ترين مسئله‌اي كه كارگران در بدو شكايت از كارفرما بايستي نسبت به آن اقدام نمايند؛ بحث اثبات رابطه كارگري كارفرمايي است كه مطابق ماده ۸۷  قانون آيين دادرسي كار، تعيين شده است.

ماده ۸۷  قانون آيين دادرسي كار: « ارايه دلايل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالا‌تر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارايه دلايل و مدارك بر تاديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين به عهده كارفرماست.»

در بسياري از موارد ديده شده است كه؛ كارگران محترم نسبت به شكايت از كارفرما اقدام مي‌نمايند و بعد از اينكه نتوانسته‌اند دفاع مناسبي از حق و حقوق خود در رابطه كارگري داشته باشند؛ به وكيل اداره كار مراجعه مي‌نمايند. بايد توجه داشته باشيد كه اين عمل سبب پيچيدگي پرونده و كاهش شانس كسب نتيجه مطلوب براي كارگران محترم مي‌شود.

وكيل قانون كار چه شرايطي دارد؟ در حالي مركز آمار تعداد رسمي بيكاران را ۳.۲ ميليون نفر اعلام مي‌‌كند كه با احتساب كساني كه اشتغال ناقص دارند، جمعيت واقعي بيكاران به مرز ۶ ميليون نفر مي‌رسد. اين خبر نگران كننده و چالش برانگيزي براي تمامي مسئولان ذي ربط و مردم ايران مي‌باشد كه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط خبرگزاري رسمي تسنيم مخابره شد. تعداد بيكاران كشورمان با احتساب اشخاصي كه به مشاغل كاذب و نيمه وقت روي آورده‌اند به مرز ۶ ميليون نفر رسيده است.

ولي آيا مشكل كار و كارگران در همين حد است؟

متاسفانه خير. حتي كارگراني كه با هزاران اميد و برنامه ريزي، مبادرت به اشتغال در صنايع، شركتها و ديگر بخش‌هاي توليدي و خدماتي مي‌نمايند؛ دچار مشكلاتي در رابطه كارگري و كارفرمايي هستند كه غير قابل انكار مي‌باشد.

وكيل اداره كار

موضوعات مهمي همچون؛ عدم پرداخت حقوق، عيدي، سنوات، بيمه و… بخشي از مهم‌ترين مشكلات و مخاطرات كارگران محترم با كارفرمايان‌شان مي‌باشد كه به دليل عدم شناخت كافي از قوانين از جانب كارگران، زمينه ساز دعوي هاي حقوقي مي‌شود.

البته شايان ذكر است كه؛ بخش زيادي از كارفرمايان به رابطه كارگري و كارفرمايي و رعايت قوانين احترام گذاشته و جهت رفاه حال كارگران، اقدامات به نسبت خوبي انجام داده‌اند ولي تعداد قابل توجهي از كارفرمايان به دليل نا آگاهي كارگران از قوانين و مقررات اداره كار، حق و حقوق كارگران را در مواردي ضايع مي‌نمايند.

در اغلب موارد به دليل اينكه كارگران عزيز شناخت مناسبي از قوانين اداره كار و رابطه كارگري كارفرمايي ندارند؛ نمي‌توان با طرح دعوي در اداره كار، از حق و حق خود به درستي دفاع نمايند.

به همين دليل، وكيل اداره كار به عنوان نماينده قانوني كارگران متقاضي عمل نموده و با توجه به تخصص و تسلطي كه از قوانين و مقررات دارد، نسبت به احقاق حق موكلان خود اقدام مي‌نمايد.

وكيل اداره كار به دليل آگاهي داشتن از شرايط اقتصادي كارگران زحمت كش، حق الوكالت به مراتب كمتري نسبت به پرونده‌هاي ديگر دريافت مي‌نمايد كه اين مسئله، كمك حال كارگران قلمداد مي‌شود.

 

همچنين در موارد زيادي ديده شده است كه؛ كارفرمايان به دليل سادگي و سهل انگاري كارگران، نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده را در اختيار كارگر قرار نمي‌دهند كه اين عمل نيز خلاف مقررات است.

بطور كلي عدم در اختيار گذاشتن نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده بين كارگر و كارفرما توسط كارفرماي مربوطه، اين حق را براي كارگر به وجود مي‌آورد كه نسبت به شكايت در اداره كار اقدام نمايد. ولي طبعا؛ اثبات اين موضوع نيازمند تسلط حقوقي به قوانين اداره كار مي‌باشد. بر همين اساس و ضرورت‌هاي احقاق حق كارگران محترم به عنوان قشر زحمت كش و محترم جامعه، وكيل اداره كار نسبت به مشاوره و قبول پرونده مربوطه بنا بر درخواست كارگر اقدام مي‌نمايد.

وكيل اداره كار و وكالت شما

كليه كارگران، كارمندان و نيروهاي تحت قرارداد شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي؛ مي‌توانند با مراجعه به دفتر وكيل قانون كار و انقاد قرارداد وكالت؛ نسبت به اعطاي روند پيگيري شكايت خود از كارفرماي مربوطه به وكيل اداره كار اقدام نمايند.

وكيل اداره كار با تخصص و شناخت زياد از قوانين و مقررات اداره كار؛ دادخواست طرح دعوي عليه كارفرما را تنظيم نموده و تا زمان صدور راي و احكام نهايي در كنار موكلان خود مي‌باشد.

مهم‌ترين مسئله‌اي كه كارگران در بدو شكايت از كارفرما بايستي نسبت به آن اقدام نمايند؛ بحث اثبات رابطه كارگري كارفرمايي است كه مطابق ماده ۸۷  قانون آيين دادرسي كار، تعيين شده است.

ماده ۸۷  قانون آيين دادرسي كار: « ارايه دلايل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالا‌تر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارايه دلايل و مدارك بر تاديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين به عهده كارفرماست.»

در بسياري از موارد ديده شده است كه؛ كارگران محترم نسبت به شكايت از كارفرما اقدام مي‌نمايند و بعد از اينكه نتوانسته‌اند دفاع مناسبي از حق و حقوق خود در رابطه كارگري داشته باشند؛ به وكيل قانون كار مراجعه مي‌نمايند. بايد توجه داشته باشيد كه اين عمل سبب پيچيدگي پرونده و كاهش شانس كسب نتيجه مطلوب براي كارگران محترم مي‌شود.

بنابراين؛ توصيه گروه وكلاي طنين عدالت بر اين موضوع است كه؛ قبل از تنظيم دادخواست طرح دعوي از كارفرما، نسبت به كسب مشاوره حقوقي و يا در اختيار گرفتن وكيل اداره كار اقدام نماييد.

البته وكيل قانون كار در مراحل تجديد نظرخواهي نيز قادر به كسب نتيجه مطلوب براي شكايت كارگران از كارفرمايان خواهد بود.

كارفرما و تعهداتي كه در چارچوب قانون كار دارد:

دو تعريف متداول و اساسي از كارفرما به وسيله اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و  سازمان تامين اجتماعي ارائه شده است كه تفاوتي چنداني نسبت به يكديگر ندارند و فقط از نظر الفاظ و ادبيات جاري، حائز تفاوت مي‌باشند.

تعريف كارفرما بر اساس ماده شماره ۳ قانون كار و امور اجتماعي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

« كارفرما شخصيتي حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه‌ها هستند، نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود، متعهد نشود و كارفرما آن را نپذيرد، در مقابل كارفرما ضامن است.»

http://taninedalat.orgtalataaf

انحصار وراثت چيست و چه مراحلي دارد؟

براي تعيين تكليف ميراث هركس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين كرد. رسيدگي به اين امر از سوي مرجع قانوني و با رعايت تشريفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و راي صادر شده را «تصديق يا گواهي انحصار وراثت» مي نامند.

از كدام مرجع مي توان درخواست صدور گواهي انحصار وراثت كرد؟

براي صدور گواهي انحصار وراثت بايد به شوراي حل اختلاف آخرين محل اقامت دائمي متوفي مراجعه كرد. ليكن بايد توجه كرد كه رسيدگي به دعاوي درباره اصل و نسب، وصيت، توليت يا وقف كه ممكن است پس از فوت متوفي ايجاد شود كماكان در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است و چنين دعاوي حتي با توافق طرفين قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارد.

چه اشخاصي مي توانند درخواست صدور گواهي انحصار وراثت كنند؟

معمولا يك يا چند تن از ورثه درخواست صدور گواهي انحصار وراثت مي كنند، ليكن هر ذي نفعي از قبيل طلبكار متوفي يا ورثه، كسي كه متوفي به نفع او وصيت كرده (موصي له) يا كسي كه از سوي متوفي مامور اجراي وصيت شده است (وصي) مي توانند درخواست صدور گواهي انحصار وراثت كنند. مخالفت يا همكاري نكردن يك يا چند تن از ورثه به هر دليلي كه باشد مانع رسيدگي و صدور گواهي انحصار وراثت نيست.

چه مداركي بايد همراه درخواست صدور گواهي انحصار وراثت ارائه شود؟

درخواست كتبي انحصار وراثت مشتمل بر نام، مشخصات كامل و اقامتگاه متقاضي، متوفي و همه ورثه و نسبت هر يك از ورثه با متوفي بايد به همراه مدارك زير به شوراي حل اختلاف ارائه شود:

? -گواهي فوت متوفي صادر شده از سوي اداره ثبت احوال

2-كپي شناسنامه ورثه

? -كپي عقدنامه همسر دائمي متوفي

?-فرم استشهاديه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده

?-گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث به اداره امور اقتصادي و دارايي آخرين محل اقامت متوفي. در اين مرحله صرفا مشخصات متوفي و اموال و دارايي هاي وي در فرم مخصوصي به اداره دارايي اعلام مي شود و نيازي به پرداخت ماليات نيست.

- ?رسيدگي به دعاوي درباره احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، زرتشتي، كليمي يا مسيحي در هر مورد بر اساس قواعد همان كيش و آيين انجام مي شود بنابراين در صورتي كه متوفي از اقليت هاي مذهبي باشد نظر مرجع مذهبي مربوطه درباره تقسيم ماترك بايد همراه درخواست ارائه شود.

زمان لازم براي صدور گواهي انحصار وراثت چقدر است؟

در صورتي كه ارزش ماترك متوفي كمتر از ??ميليون ريال باشد، شوراي حل اختلاف بدون انتشار آگهي و دعوت از ورثه، در جلسه فوق العاده با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده، گواهي انحصار وراثت را صادر مي كند. ليكن در صورتي كه ماترك، بر اساس گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث، بيش از ??ميليون ريال ارزش داشته باشد، در فرضي كه آخرين سكونتگاه متوفي در شهر بوده باشد به هزينه متقاضي، درخواست وي يك نوبت در رومه كثيرالانتشار آگهي مي شود و در فرضي كه آخرين اقامتگاه متوفي در روستا بوده باشد درخواست متقاضي در روستا اعلام عمومي مي شود. پس از گذشت يك ماه از آگهي يا اعلام عمومي در صورت عدم وصول اعتراض، با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده گواهي انحصار وراثت صادر مي شود. در صورتي كه در مهلت يك ماهه از زمان نشر آگهي هر شخص ذي نفعي به درخواست صدور گواهي انحصار وراثت اعتراض كند، به عنوان مثال شخصي ادعا كند كه ورثه منحصر به اشخاص ذكر شده در درخواست نبوده و نام يك يا چند تن از ورثه عمداً يا سهواً اعلام نشده است يا شخصي مدعي شود كه وصيت نامه اي از متوفي موجود است، شوراي حل اختلاف در مواردي كه صلاحيت رسيدگي به آن ها را دارد با تشكيل جلسه و دعوت از طرفين به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي كند و در مواردي كه خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است با وصول اعتراض، رسيدگي به موضوع را در شورا تا تعيين تكليف در دادگاه صالح متوقف مي كند.

در مواردي كه برخي ورثه از همكاري خودداري مي كنند آيا مي توان بدون ذكر اسامي آن ها درخواست صدور گواهي انحصار وراثت كرد؟

همان طور كه پيشتر گفته شد هر ذي نفعي حتي بدون همكاري ورثه، مي تواند درخواست صدور گواهي انحصار وراثت كند، بنابراين ارائه درخواست صدور گواهي انحصار وراثتي كه در آن نام يك يا چند تن از ورثه ذكر نشده و ورثه متوفي به دروغ منحصر به افراد نامبرده در درخواست اعلام شده، هيچ ضرورتي ندارد. صرف نظر از مسائل شرعي و اخلاقي، قانون گذار چنين عملي را جرم دانسته و براي آن مجازات سنگيني تعيين كرده است. تكميل فرم استشهاديه خلاف واقع و شهادت دروغ در اين مورد نيز جرم است. ماده ? قانون تصديق انحصار وراثت (مصوب 1309.7.14) مقرر مي دارد: «هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وارثي غير از خود، تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت كرده است كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرّر است، محكوم خواهد شد.»

https://palizlaw.ir/p/84/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA


talataaf

در برگ دادخواست طلاق توافقي ، تفاوتي نمي كند كه كدام يك از زوج يا زوجه به عنوان خواهان يا خوانده قرار بگيرند و در صورتي كه در يك جا زندگي مي كنند، محل اقامتشان به يك نشاني ثبت مي شود و يا اگر زوجه براي اختلافات در منزل اقوامش سكونت داشته باشد، محل اقامت فعلي را در دادخواست طلاق توافقي مي نويسد. همچنين در دادخواست طلاق توافقي بايد به دستگاه قضايي محل اقامت خوانده ارائه شود، در غير اين صورت اين رديف خالي مي ماند. در قسمتي كه به تعيين خواسته مربوط است، با عنايت به ماده واحده قانون اصلاح مقررات در مورد طلاق، جمله صدور گواهي عدم امكان سازش ذكر مي شود و در قسمت ادله و منضمات، جمله فتوكپي مصدق سند نكاحيه نوشته مي شود.

طلاق توافقي چيست؟

طلاق توافقي به نوعي از طلاق گفته مي شود كه در آن زوج و زوجه به هر دليلي نتيجه مي گيرند كه ديگر نمي توانند زندگي مشتركشان را ادامه دهند و تصميم به جدايي و طلاق مي گيرند و براي اين منظور، در ارتباط با كليه مسائلي كه مربوط به زندگي مشترك مي شود و ديون و تكاليف آن همچون: حضانت فرزند يا فرزندان مشترك، نفقه زوجه و فرزندان، جهيزيه، اجرت المثل دوران زوجيت (در صورت وجود) و ضمنا شايد از همه چالش برانگيزتر و مهم تر، در مورد مهريه، با يك ديگر به تفاهم و توافق مي رسند.

در طلاق توافقي ، توافق درباره مهريه چگونه صورت مي گيرد؟

مهريه يكي از تعهدات و ديون بسيار مهمي است كه عقد ازدواج براي مرد ايجاد مي كند، كه از ديون ممتاز شمرده مي شود و زن در مورد طلب از شوهر خود از بابت مهريه نسبت به باقي طلبكاران ارجحيت دارد و اگر زوجين در مورد مهريه و شرايط پرداخت آن به توافق نرسند، دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر نخواهد كرد و در نتيجه عملاً امكان طلاق توافقي وجود نخواهد داشت. مطابق با ماده ۱۰۸۲ قانون مدني، «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد»

بنابراين همانطور كه ذكر شد، به محض جاري شدن صيغه عقد نكاح ، زن مالك مهريه مي گردد و اين حق به قدري محترم مورد حمايت قانونگذار است كه در مورد آن براي زن، حق حبس در تحت شرايط خاصي پيش بيني كرده است.

توافق در زمينه مهريه در طلاق توافقي چه حالت هايي مي تواند داشته باشد؟

 • زوجين توافق كنند كه مرد چه مقداري از مهريه اي كه پيش از اين توافق شده و در قباله ازدواج قيد شده است را بپردازد به عنوان مثال زن توانايي آن را دارد كه تمام يا بخشي از مهريه خود را ببخشد، يا قيد كند كه هيچ بخشي از آن را نخواهد بخشيد و تمام آن را مي خواهد اما براي پرداخت آن به مرد مهلت مي دهد كه البته اين مهلت بايد حتما مشخص و معين باشد و اگر زمان يا زمان هاي پرداخت آن معين نشود، چنين شرطي به علت غرري بودن باطل است.
 • در صورتي كه زن كل مهريه را نبخشد و فقط قسمتي از آن را در مقابل به دست آوردن برخي امتيازات مانند حضانت فرزند، ملاقات فرزند و غيره به مرد ببخشد و بخش ديگري از مهريه خود را مطالبه نمايد، بايد شرايط و مهلت پرداخت اين بخش از مهريه نيز مانند مورد قبلي به صورت كاملا روشن و بي هيچ ابهامي در توافق نامه مشخص باشد.

در طلاق توافقي، توافق در مورد اجرت المثل چگونه است؟

اجرت المثل ايام زوجيت نيز يكي از حقوق مالي زوجه است كه در قياس با مهريه و نفقه درجه پايين تري دارد و بار اثبات استحقاق زن در دريافت اجرت المثل بر عهده خودش است و اگر در مورد آن ادعايي داشته باشد و نتواند طبق قانون، استحقاق خود بر اجرت المثل را اثبات نمايد، ادعاي وي مسموع نخواهد بود.

شرايط قانوني كه بر اساس آن زن استحقاق دريافت اجرت المثل ايام زوجيت را دارد در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدني ذكر شده است و بايد جمع تمام آن شرايط وجود داشته باشد.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدني: چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعا بر عهده وي نبوده و از منظر عرف نيز براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.

مدارك مورد نياز براي طلاق توافقي چيست؟

مدارك مورد نياز براي ثبت دادخواست طلاق توافقي ، صادر شدن گواهي عدم امكان سازش و در پايان اجراي صيغه طلاق در دفتر طلاق به شرح زير است:

 • سند نكاحيه (عقد نامه): در صورت در اختيار نداشتن سند نكاحيه، بايد به دفترخانه اي كه در آن عقد نكاح شما ثبت شده است رجوع كنيد و از سردفتر درخواست كنيد تا رونوشت تاييد شده عقد نامه تان را به شما تحويل دهد.
 • شناسنامه و كارت ملي زوجين
 • گواهي عدم بارداري و يا گواهي پزشكي قانوني (گواهي بكارت) مبني بر تاييد دوشيزگي و غير مدخوله بودن زوجه (حسب مورد)
 • مبني بر توافق در مورد ميزان حقوق و تكاليف زوجين بايد توافقنامه اي كتبي آماده شود مانند حضانت و ملاقات فرزندان، شرايط پرداخت مهريه و مقدار بذل مهريه، نفقه دوران زوجيت و غيره
 • نظريه كتبي واحد مشاوره خانواده
 • گواهي عدم امكان سازش ظرف حداكثر ۳ ماه از تاريخ ابلاغ و يا از تاريخ قطعي شدن راي به دفتر رسمي ازدواج و طلاق بايد ارائه شود.

در طلاق توافقي، توافق درباره نفقه چگونه است؟

مانند مهريه نفقه نيز يكي از حقوق مالي مهم زن است، اما از تفاوت هاي مهم آن با مهريه اين است كه جنس و مقدار مهريه در سند نكاحيه بصورت كاملا واضح ذكر مي شود ولي در مورد نفقه چنين چيزي وجود ندارد و معمولا (تقريبا در ۱۰۰ درصد ازدواج ها) زوج در مقابل زوجه عدد و رقم مشخصي را بصورت كتبي تعهد نمي نمايد.

همچنين به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهريه مي شود و بر روي آن حق حبس نيز دارد، اما چنين موردي در نفقه وجود ندارد، بلكه زن به صورت مستمر و در طول دوران زندگي مشترك حق دارد كه نفقه دريافت كند.

در توافق نامه مربوط به طلاق توافقي ، بايد واضح گردد كه آيا نفقه اي بر ذمه شوهر باقي مانده است و در صورت باقي ماندن، باقي مانده مقدار، شرايط پرداخت و زمان پرداخت آن بايد مشخص شده باشد.

چنانچه زوجين در ارتباط با نفقه به توافق نرسند، دادگاه از صادر گشتن گواهي عدم امكان سازش امتناع خواهد نمود و در نتيجه امكان انجام طلاق توافقي هم امكان پذير نيست

مراحل طلاق توافقي چيست؟

 • با توجه به آخرين تغييرات موجود استان تهران و بسياري از استان هاي كشور، در اولين گام براي ثبت طلاق توافقي بايد به سامانه نوبت دهي طلاق مراجعه و ثبت اطلاعات زوجين در اين سامانه و سپس مراجعه به مراكز غربالگري و مشاوره خانواده، انجام مشاوره هاي لازم و دريافت گواهي عدم انصراف از طلاق است.
 • دومين گام براي انجام طلاق توافقي تقديم دادخواست به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي است: براي اين منظور، زوجين يا وكلاي ايشان بايد به همراه مداركي همچون شناسنامه و كارت ملي و عقدنامه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه و دادخواست خود را تقديم نمايند و بعد از آن كه مدارك لازم اسكن شد و در سامانه بارگذاري گرديد، زوجين يا وكلاي ايشان اقدام به بازخواني و تاييد دادخواست مي نمايند و پس از امضاء الكترونيكي، رسيد مربوطه و پرداخت هزينه دادرسي، دادخواست طلاق توافقي بوسيله دفتر خدمات الكترونيك قضايي به دادگاه خانواده صالح ارجاع مي شود.
 • بعد از ارائه دادخواست طلاق توافقي ، بايد منتظر تعيين وقت حضور در دادگاه خانواده جهت رسيدگي به موضوع باشيد كه تعيين وقت رسيدگي كه اين مهم در سامانه ثنا بوسيله ابلاغ الكترونيكي به زوجين اطلاع داده خواهد شد و همچنين صدور ابلاغيه بوسيله ارسال پيامك هايي به اطلاع زوجين مي رسد.
 • در گام بعدي، حضور زوجين يا وكلاي ايشان در دادگاه خانواده در روز و ساعت مشخص شده در ابلاغيه به همراه مدارك لازم است كه در اين هنگام بعد از پرداخت هزينه مشاوره، با راهنمايي مدير دفتر دادگاه، زوجين يا وكلاي آن ها به واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده مراجعه مي نمايند. مشاور خانواده با طرفين مذاكره و دلايل عدم تفاهم را پرس و جو و بررسي نموده و در ابتدا سعي مي كنند بين طرفين مصالحه و سازش مي نمايند و در صورتي كه اصلاح ذات البين و ارشاد و راهنمايي هاي مشاور خانواده و اصرار زوجين يا وكلاي آن ها به وقوع طلاق موثر واقع نشد، مشاورين خانواده با ذكر ادله نسبت به مصلحت يا عدم مصلحت زوجين در خصوص تفريق و جدايي، اظهار نظر مي كنند و فرم توافقنامه كه شامل توافق و تعيين تكليف در خصوص مهريه، نفقه زوجه، اجرت المثل، جهيزيه، حضانت فرزند، نحوه و ميزان ملاقات با فرزند، هزينه حضانت و نگهداري و نفقه فرزند و ميزان و نحوه پرداخت آن و ساير حقوق مالي و غير مالي طرفين است، توسط واحد مربوطه تكميل و به امضاء مشاور خانواده و طرفين مي رسد و بعد از آن با گرفتن رسيد، به زوجين يا وكلاء آنها تحويل داده مي شود تا جهت صدور گواهي عدم امكان سازش به دادگاه تقديم نمايند.
 • محرز شدن بارداري يا عدم بارداري زوجه از سوي دادگاه جهت صدور گواهي عدم امكان سازش اامي است.
 • بعد از گام هاي مذكور، زوجين يا وكلاي آن ها به دادگاه خانواده مراجعه مي كنند و دادگاه با محرز شدن علقه زوجيت و با توجه به مواردي همچون نظريه مشاور، محتويات پرونده و توافقات زوجين، به صدور راي يا همان گواهي عدم امكان سازش اقدام مي نمايد.
 • بعد از صدور گواهي عدم امكان سازش از سوي دادگاه، زوجين يا وكلاي آن ها ۳ ماه وقت دارند تا با در دست داشتن گواهي عدم امكان سازش و مدارك لازم ديگر، به دفتر طلاق مراجعه نمايند تا با جاري گشتن صيغه طلاق، طلاق توافقي به سر انجام نهايي برسد.

https://palizlaw.ir/p/62/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C


talataaf

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
کار تایپ خود را به ما بسپارید خرید انواع ترازوی دیجیتال آی مازون - خرید از آمازون اجرای بازسازی ساختمان حرفه ای فروش حبوبات ایرانی و خارجی فنرسازی و واشر بری کبیر،تولید کننده انواع فنر:فشاری،کششی،شاخکدار و واشرهای نسوز در جست‌و‌جوی شادی یکم بیشتر بمون ارزان کده سئو رو قورت بده